Bizimle iletişime geçin

BAHUSUS.COM

Linux Komutları ve Anlamları – Basit SSH Komutları

Linux Komutları

Linux

Linux Komutları ve Anlamları – Basit SSH Komutları

Bilmeniz Gereken Linux Komutları

Masaüstü veya Sunucu için kullanabileceğiniz faydalı SSH linux komutları ve anlamları.

Bu komutlardan bazılarını çalıştırmak için (sudo) kullanmanız gerekebilir.

 • Kullanılan önceki komutu yürütün: !!
 • Belirli bir harfle başlayan önceki bir komutu yürütün. Örnek: !s
 • Bir dosyayı düzenlemeden önce kopyalamanın veya yedeklemenin kısa yolu. Örneğin, nginx.conf dosyasını kopyalayın: cp nginx.conf{,.bak}
 • Geçerli dizin ile son dizin arasında geçiş yapın: cd –
 • Üst (üst düzey) dizine taşıyın: cd ..
 • Ana dizine gidin: cd ~ veya cd $HOME diğeri cd

Dosya izinleri

Dosya izinleri için kullanabileceğiniz linux komutları:

 • İzinleri 755 olarak ayarlayın. Bu izinlere karşılık gelir: (-rwx-r-x-r-x), bu şekilde düzenlenmiştir (sahip-grup-diğer): chmod 755 <dosyaadı>
 • Tüm kullanıcılara kod yürütme izni ekleyin: chmod a+x <dosyaadı>
 • Bir dosyanın veya dizinin sahipliğini değiştirin: chown <kullanıcıadı>

Dosya kopyalama

Kopyalama ve yedekleme için kullanabileceğiniz linux komutları:

 • Bir dosyanın yedek kopyasını yapın (file.backup olarak adlandırılır): cp <dosya> <dosya>.backup
 • Dosya1’i, dosya2 içine kopyala: cp <dosya1> <dosya2>
 • Dizin1 ve tüm içeriğini (yinelemeli olarak) dizin2’ye kopyala: cp -r <dizin1> <dizin2>/

 

 • Tarihi Gösterme : Date
 • Sdb sürücüsünü sıfırlayın. Sürücüyü daha sonra biçimlendirmek için GParted kullanmak isteyebilirsiniz. Bunu çalıştırmak için yükseltilmiş izinlere ihtiyacınız var (sudo): dd if=/dev/zero of=/dev/sdb

Sistem bilgileri

 • Disk alanı kullanımını gösterir: df -h
 • OS’den detaylı mesajlar ve metin dosyasına giriş: dmesg>dmesg.txt
 • Çok sayıda sistem bilgisi görüntüler: dmidecode
 • BIOS bilgilerini görüntüle: dmidecode -t 0
 • CPU bilgilerini gösterin: dmidecode -t 4

 

 • Apache ile ilgili yüklü paketleri arayın: dpkg –get-selections | grep apache
 • Dosya sistemindeki paket bileşenlerinin nereye yerleştirildiğini gösteririn: dpkg -L <package_name>
 • Her alt dizin için ayrıntılı disk kullanımını görüntüleyin: du / -bh | less
 • PATH ortam değişkenini yazdır: echo $PATH
 • USER, LANG, SHELL, PATH, TERM, vs. Gibi ortam değişkenlerini görüntüleme: env
 • Gnome Görsel Görüntüleyiciyle bir resim açın: eog <resim_adı>
 • Terminalden çıkın: exit
 • Bellek kullanımını görüntüleyin: free
 • Tüm sistem kayıtlarını görmenin kolay yolu: gnome-system-log
 • Dosyalar ile arama ve eşleşen dizgeyi içeren satırları görüntüleme: grep <string> <dosyaadı>
 • İşletim sisteminin başlamasından bu yana geçen saniye sayısı: grep btime /proc/stat | grep -Eo “[[:digit:]]+”
 • Kullanılan Son 1000 komutu gösterin: history | less
 • Yerel ana bilgisayarın adını görüntüleme: hostname
 • Kullanıcı kimliği (uid) ve grup kimliği (gid) görüntüleme: id
 • Yerel IP adresinizi ve ağ maskesini görüntüleyin: ifconfig
İlgili:  Kali Linux: Windows 10'da Kali Linux kurulumu nasıl yapılır

Wifi

 • Kablosuz ağ arayüzü: iwconfig
 • Kablosuz ağ bilgilerini görüntüle: iwlist

 

 • İşlemi isme göre bitirin: killall process
 • Son sistem kapatma tarih ve saatini alın: last -x | grep shutdown | head -1 | grep -Eo “[A-Z][a-z]{2} [[:digit:] ][[:digit:]] [[:digit:]]{2}:[[:digit:]]{2}”
 • Kabuk oturumunu sonlandır (yalnızca sanal konsollardan birine benzeyen bir kabuk için): logout
 • Geçerli dizindeki gizli olmayan dosyaları ve alt klasörleri listeleyin (pencereler için dir gibi). Yinelemeli olarak -R’yi ve gizli dosyaları dahil etmek için -a’yı kullanın: ls
 • Geçerli dizindeki tüm dosyalar için dosya erişim izinlerini görüntüleyin: ls -l <dosyaadı>
 • Open Office Writer’ı veya terminalden başka bir uygulamayı nasıl açacağınızı unuttuysanız, tüm mevcut uygulamaları listeleyin: ls /usr/bin | less
 • Daha fazla ağ bilgisi görüntüleyin: lshw -C network
 • Şu anda yüklü çekirdek modülleri gösterin: lsmod

Diğer

 • Ses, video ve ağ donanımını görüntüleyin: lspci -nv | less
 • USB bağlantılı donanımı gösterin: lsusb
 • Komutun man sayfasını okuyun: man <command>
 • Belirtilen yerde yeni dizin oluştur: mkdir <dizinadı>
 • Dosyayı belirtilen dizine taşı: mv <dosya> <dizin>
 • Dosya1’i dosya2 olarak yeniden adlandırın: mv <dosya1> <dosya2>
 • Görüntüleme yönlendirme tablosu: netstat -rn
 • Ortam değişkenlerini yazdır: printenv
 • Bu kullanıcı tarafından şu anda çalışan işlemleri listeleyin. Çok kullanışlı seçenekler var, bunları ps-help ile görüntüleyin: ps -Af
 • Çalışma dizini yazdır: pwd
 • Dosyayı sil: rm <dosyaadı>
 • Dizini ve tüm içeriğini silin: rm -rf <dizin>
 • Geçerli dizinde txt ile biten tüm dosyaları kaldırın: rm *.txt
 • Dizini sil: rmdir <dizin>
 • Varsayılan altında listelenen varsayılan ağ geçidini görüntüleyin: route
 • Dosyanın tüm izlerini tamamen yok edin: shred -zuv -n 7 <dosya>
İlgili:  Linux Masaüstü Ortamları 2018

Sistemi kapat/aç

 • Şimdi kapat: shutdown -h now
 • Şimdi yeniden başlat: shutdown -r now

 

 • Uzak bilgisayara giriş yap: ssh <IP adresi>
 • Kök kabuğunu açın, güçlerinizi çıkışla yeniden hedefleyene kadar kendinize süper kullanıcı izni verin. Aynı şeyi yapan sudo su’dan farklı olarak, kök kabuğunu başlatma yöntemi kullanıcının çevresel değişkenleri tarafından bozulmaz: sudo -i
 • Kök kabuğu sudo -i gibi açın, ancak bu yöntem kullanıcının çevresel değişkenlerini korur. Üstbilgi izinlerini yeniden atayın ve çıkışla normal kabuk durumuna geri dönün: sudo su

Dosya sıkıştırma/açma

Dosya veya dizin sıkıştırma ve açma için linux komutları:

 • Belirtilen dizinin ve altındaki tüm dosyaların/dizinlerin sıkıştırılmış bir arşivini oluşturur: tar czf <dirname>.tgz <dirname>
 • Sıkıştırılmış bir arşivin içeriğini genişletin ve mevcut dizine alın: tar zxvf <archive>
 • * .gz sıkıştırılmış dosya oluşturmak için: gzip test.txt
 • * .gz dosyasını açmak için: gzip -d test.txt.gz
 • Sıkıştırılmış dosyanın gzip -l kullanarak sıkıştırma oranını görüntüler: $ gzip -l *.gz

 

 • Mevcut işlemleri cpu kullanımı ile listeleyin: top
 • Boş bir dosya oluştur: touch <dosyaadı>
 • Mevcut terminalin adını göster: tty
 • Linux çekirdeğinizi görüntüler: uname -a
 • Makinenizin işlemci mimarisini gösterir: uname -m
 • Dosya sisteminin programdaki yerini döndürür: whereis <command>
 • Uygulamanın yolunu döndürür: which <command>
 • Makineye giriş yapan kullanıcıları gösterir: who
 • Giriş adınızı görüntüleyin: whoami
 • Bu başka bir program tarafından yazıldığı gibi test.log çıktısını gösterecektir: tail –follow test.log
 • Bir dizin kabuğuna gittiyseniz ve bu dizinde bir dosya veya uygulama açmak istiyorsanız. Sadece bu komutu ve ardından dosya adını kullanın Örnek: ./filename.txt
 • Adında boşluk bulunan bir dosyayı açmaya çalışıyorsanız, bir boşluktan önce kullanın: \
 • Tilde home dizini temsil eder: ~
 • Sistem yükü düşük olduğunda herhangi bir komutu çalıştırın: batch <command>
İlgili:  ZCash Nedir - Linux'ta ZCash Nasıl Yapılır

Kullanım bilgileri

 • CPU bilgisini gösterir: cat /proc/cpuinfo
 • Bellek kullanımını görüntüler: cat /proc/meminfo
 • Network cihazlarını gösterir: cat /proc/net/dev
 • Performans bilgisini görüntüler: cat /proc/uptime
 • Çekirdek versiyonunu gösterir: cat /proc/version

Dosya işlemleri

Dosya işlemleri için linux komutları:

 • Dosya içeriğini gösterir: cat <dosyaadı>
 • Bölüm tablolarını listeleme: fdisk -l
 • Bir dosyanın veya paketin özelliklerini/sıkıştırmasını gösterir: file <paket_adı>
 • Bir dosya bul. Bir dosya adı için Linux dosya sistemini arayın: find / -name <dosyaadı>
 • Çıktı dosya durumu: stat dosyaadı.txt
 • İnternetten bir dosya indirmek için: wget http://adres
 • Son 10 oturum açan kullanıcının listesini gösterir: last -n 10
 • Süreç ağacını görüntüler: pstree

 

İlginizi çekebilir:

Summary
Linux Komutları ve Anlamları - Basit SSH Komutları
Article Name
Linux Komutları ve Anlamları - Basit SSH Komutları
Description
Masaüstü veya Sunucu için kullanabileceğiniz faydalı SSH linux komutları ve anlamları. Bu komutlardan bazılarını çalıştırmak için (sudo) kullanmanız gereke
Author
Publisher Name
BAHUSUS.COM
Publisher Logo
Okumaya devam et
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

En üste