Dünyanın Eski dilleri | Geçmişten günümüze En Eski 5 Dil

Dünyanın Eski dilleri

Dünyanın Eski dilleri Geçmişten günümüze kadar Dünya üzerinde pek çok dil kullanılmıştır.

Yapılan bazı araştırmalarda bulunan kitabeler sayesinde gün yüzüne çıkan Dünyanın Eski dilleri. Tarihin saklı izleri hakkında bize birçok bilgi vermektedir.

 

Hiyeroglif

Hiyeroglif

Bir zamanlar Antik Mısır’da yaşayan halk tarafından yaygın bir şekilde kullanılan Hiyeroglif tarihi milattan önce (MÖ) 3300 yılına kadar dayanıyor.

Dünya’da kullanılan tüm diller içerisinde en eski dil olarak kabul edilmektedir. Özellikle dini bilgilerin yazımında kullanılan bu yazı sistemi. Sembol ve logogramlardan oluşan toplamda 24 adet harften oluşur. Antik Mısır’da papirüs ve ahşaplara işlenen bu harfler daha çok önemli bilgilerin tapınak duvarlarına işlenmesinde kullanılmıştır.

 

Sümerce

Sümerce

Kama şeklindeki çizgilerin farklı düzende dizilmesiyle oluşturulan. Sümerce’nin yapılan kazılarda bulunan verilere göre ilk kez milattan önce (MÖ) 3000 yılında kullanılmaya başladığı ortaya çıkarılmıştır. Tarihteki ilk yazılı dil olma özelliğine sahip bu dil yazı tarihindeki en önemli dillerden birisidir.

Yazı sisteminde yer alan şekillerin, ünsüz harflerin ve hece düzenlerinin net bir şekilde incelenebildiği. Sümerce Akadlar tarafından da yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Ayrıca bu dil Mezopotamya bölgesindeki en kutsal dil olarak kabul görmüştür.

 

Tamilce

Tamilce

Tamilce kökeni milattan önce (MÖ) 300 yılına kadar dayanan en eski dillerden birisidir. Hindistan bölgesinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda bulunan Tamil kitabeleri ile gün yüzüne çıkan bu dil. Hindistan’da yaşayan halkın kullandığı ilk klasik dillerden bir tanesi olma özelliğinde.

Kitabelerin bulunma tarihi 10. Yüzyıl olmasına rağmen kitabelerde yer alan bilgiler detaylı olarak incelendiğinde. Tamilce dilinin Hindistan ve Sri Lanka bölgelerindeki Tamiller tarafından kullanılan en eski ve köklü dillerden birisi olduğu tespit edilmiştir.

 

İbranice

İbranice

Milattan önce (MÖ) 100 yılında İsrail’de kullanılmaya başlayan. İbranice günümüzde yaklaşık 9 milyon insan tarafından kullanılan bir dildir. 22 harften oluşan ve sağdan sola doğru yazılan İbranice Sami dil ailesine aittir. İnsanlar bu dili çoğunlukla kutsal kitabeleri yazmak için kullanmıştır.

 

Eski Kuzey Arapçası

Eski Kuzey Arapçası

Arap Yarımadası, Irak, Ürdün, İran ve Suriye’deki yapılan arkeolojik çalışmalarda bulunan yazıtlarda yapılan incelemeler sonucunda. Eski Kuzey Arapçası’nın milattan önce ilk yüzyılda kullanılan oldukça yaygın bir dil olduğu tespit edilmiştir.

Hami-Sami dil ailesine dahil edilen bu eski dil günümüz Arapçasına bakıldığında birçok farklılık gösterir. Milattan sonra (MS) 4. Yüzyıla kadar etkin bir şekilde kullanılan. Eski Kuzey Arapçası göçebelerin çoğunlukta olduğu vahalarda da bazı topluluklarca kullanılmıştır.

Diğer Keşfet konuları.

Makalemizde geniş bilgi için link verilen Wikipedia‘ya girmek için;

Google Chrome eklentisi

Firefox eklentisi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *